Výkopové a zemní práce

V rámci služby zemních prací vám zajistíme výkopy základů, přípojky vody a kanalizace, modelaci terénu, přepravu sypkých materiálů, likvidaci a uložení suti či zeminy. Ke všem úkonům využíváme rypadla, nakladače a dozery. Zpravidla se vše dokončuje i ručně.

V rámci zemních prací poskytujeme:

výkopy základů

přípojky vody a kanalizace

modelace terénu

přeprava sypkých materiálů

likvidace nebo uložení suti a zeminy

Zemní práce krok za krokem

Zemní práce rozdělujeme na přípravné, hlavní a dokončovací. V začátcích lze dle požadavků hloubit stavební jámu či šachtu. Po zásypových a srovnávacích činnostech následují terénní úpravy. Se stroji pracujeme u okraje svahu s vysokou opatrností, abychom předešli pádu do hloubky, nebo aby nedošlo k jeho zasypání. Bezpečnou vzdálenost určíme v rámci osvědčeného technologického postupu.

Neváhejte nás kontaktovat

Pojďme se nezávazně pobavit o zemní práci na vašem pozemku. Vaše dotazy pište prostřednictvím dotazníku, nebo nás kontaktujte na tel. čísle 722 905 198.

Kontaktovat